Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Hlavní výhody čističky odpadních vod STMH

Zcela bezúdržbový provoz jsou největší výhody systému STMH

výhody
  • veškeré nerozložitelné látky jsou shromážděny v předřazené usazovací jímce a tím nedochází k manipulaci s těmito hygienicky nepřípustnými látkami. Tuto jímku dle potřeby pouze vyvézt 1x za 1-10 let provozu čistírny odpadních vod. Systém čištění je velmi jednoduchý a samostatně probíhající. Hlavní výhody systému STMH.

​Vysoká stabilita čištění

  • díky předřazené usazovací jímce je zajištěn pravidelný a zejména rovnoměrný přísun odpadní vody do systému čistírny odpadních vod STMH a tím nedojde k „vyhladovění“ nebo naopak přetížení mikroorganismů v čistírně odpadních vod STMH

​Vysoká účinnost čištění 

  • pokud systém se vyznačuje velkou stabilitou, pak i účinnost čištění je na vysoké úrovni. Pokud čistírna odpadních vod čistí nepravidelně, není možno zajistit vysokou účinnost čištění. Předřazená usazovací jímka zajišťuje prvotní předčištění a vypařování (rozmíchání) čistících prostředků, které mohou mikroorganismy zahubit

​Vhodné i pro objekty s nepravidelným provozem


výhody

Nízké provozní náklady 

  • úsporný provoz celé čistírny odpadních vod na trhu, 11-35kWh/osoba/rok a žádné další enzymy či podpůrné chemikálie. Celkové roční náklady cca. 800,- Kč

Vysoká kvalita vyčištěné vody  

  • tím možnost získat až 600l/den kvalitní zálivkové vody vhodné pro okrasné zahrady, okrasné rybníky apod.

Provoz bez zápachu a hluku

  • z důvodu vysoké stability a účinnosti čištění je provoz čistírny odpadních vod bez zápachu a hluku

​Dlouhá životnost čistírny odpadních vod

  • žádné díly podléhající zvýšenému opotřebení (čistírna odpadních vod vyrobena z polyetylén, ABS, PA-plast, nerez) – životnost cca. – nádrž 50-100 let, vestavba 20-50 let

Pouze dva montážní díly

  • při možném servisu není nutné vyčerpání, žádné plovákové spínače, žádná rotační čerpadla, žádné elektro v čistírně

výhody

​Vhodné i pro objekty se stávajícím septikem 


Možnost rozšíření kapacity čistírny odpadních vod 

  • snadná a rychlá výměna vestavby bez vyčerpání jsou další výhody systému STMH

​Jednoduchá instalace

  • není nutnost podbetonovávat – koule. Robustní vnější odolný tvar čistírny odpadních vod (15mm) s nízkou hmotností
Categories: