Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Domácí čistička odpadních vod. Vše, co potřebujete vědět

domovní čistička odpadních vod

Řešíte, jak nakládat s odpadními vodami? Přemýšlíte, co je to domácí čistička odpadních vod, jestli ji skutečně potřebujete a jak vybrat ideální řešení? Začtěte se do našeho průvodce, se kterým získáte praktické informace. Zjistěte, jak na domácí čističku odpadních vod, ať už ji chcete k rodinnému domku nebo na chalupu. 

Obsah

Co je to domácí čistička odpadních vod
Chcete domácí ČOV hned? Zvolte unikátní bezúdržbové řešení
Nejpoužívanější typy čističek odpadních vod
Jak funguje domácí čistírna odpadních vod
Jak funguje domácí ČOV STMH s patentovanou technologií
Nejdůležitější parametry při výběru domácí ČOV
Co potřebujete k zařízení domácí čistírny odpadních vod
Realizace domácí čistírny. Svépomocí vs. na klíč
Doporučení pro výběr domácí čističky odpadních vod
Cena a finální rozhodnutí o výběru domácí ČOV

Co je to domácí čistička odpadních vod

Domácí čistička odpadních vod (ČOV) je zařízení určené pro biologické čištění odpadních vod u rodinného domu nebo například rekreačního objektu. Domácí ČOV nahrazuje kanalizační přípojku, jímku nebo septik. Tato zařízení mají za cíl odstranit nečistoty z odpadních vod, které vznikají při běžných domácích činnostech, jako je mytí nádobí, sprchování a splachování toalety. 

Hlavním cílem kvalitní domácí čističky odpadních vod je chránit životní prostředí a zabránit znečištění vodních zdrojů. 

Pozor na to, co naopak domácí čistírna odpadních vod není. Není to jímka, kterou musíte pravidelně vyvážet. Není to ani tříkomorový septik, ke kterému je nutné zvlášť hloubit díru pro filtr. Jedině kvalitní domácí čistička odpadních vod 

Chcete domácí ČOV hned? Zvolte unikátní bezúdržbové řešení

Jste rozhodnutí, že potřebujete domácí čistírnu odpadních vod hned? Nechce se vám dále číst, protože se nemůžete zorientovat? Prozkoumejte výhody naší patentované technologie, která jako jediná na českém trhu pracuje na principu 3stupňového čištění odpadní vody. Díky tomu si dopřejte:

 • bezúdržbovost
 • nízké provozní náklady
 • vysokou účinnost
 • snadnou montáž
 • přesné a jednoduché řešení

Pokud se vám nechce číst, zavolejte nám na číslo 596 890 123. Vše vyřešíme raz dva. 

S naším řešením jsou zákazníci dlouhodobě. Například pan Stanislav B. z Václavovic popsal spolupráci takto:

„Obchodní zástupce byl v pořádku, realizace také v pořádku, bez problémů a komplikací byli i montéři. Termín montáže velmi krátký, přijeli, namontovali. V poledne sprchlo, chvíli počkali, všude bahno, práci přes to dokončili, velmi šikovní páni montéři. Celkem dávám 5/5.

Zde objevíte další výhody našeho patentovaného řešení>>

Nejpoužívanější typy čističek odpadních vod

Je důležité si uvědomit to, že účinnost domácí čističky odpadních vod může záviset na mnoha faktorech, včetně typu zařízení, jeho velikosti, pravidelnosti údržby a místních podmínek. Existuje několik typů domácích čističek odpadních vod, jako jsou například:

 • Čističky odpadních vod se septikem: Tento systém zahrnuje septik, který odděluje pevné látky od odpadních vod. Čištěné vody mohou být poté odvedeny do dalších fází, kde dochází k dalšímu přirozenému čištění.
 • Domácí biologické čistírny odpadních vod: Využívají bakterie k rozkladu organických látek ve vodě. Tyto systémy mohou obsahovat různé nádrže a filtry, které podporují biologické čištění.
 • Čistírny odpadních vod s mechanickým čištěním: Obsahují filtry a jiná mechanická zařízení sloužící k odstranění pevných částic z odpadní vody před dalším chemickým nebo biologickým čištěním.

Jak funguje domácí čistírna odpadních vod

Domácí čistička odpadních vod pracuje na principu fyzikálních, chemických a biologických procesů, které spolupracují k odstranění nečistot a znečištění z odpadních vod. Zjednodušeně pracuje běžná domácí ČOV tímto způsobem:

Předčištění – Odpadní vody z domácnosti jsou nejprve přivedeny do nádrže, která je určená k separaci pevných látek. 

Biologické čištění – Odpadní vody jsou následně přivedeny do biologické části čističky, která může pracovat buď s přístupem či bez přístupu kyslíku (aerobní nebo anaerobní). V těchto nádržích probíhá proces biologického čištění, kde bakterie rozkládají organické látky ve vodě na neškodné části.

Mechanické čištění – Na řadu přicházejí filtry a odstranění pevných částic: Některé domácí ČOV obsahují mechanické filtry nebo jiná zařízení, která odstraňují pevné částice z odpadní vody. 

V některých případech může následovat fáze dezinfekce, kde se voda ošetřuje chemickými látkami nebo jinými prostředky k zabití patogenů a mikrobů.

Jak funguje domácí ČOV STMH s patentovanou technologií

Domácí čistírna odpadních vod STMH je jedinou technologií na českém trhu, která pracuje na principu 3stupňového čištění. Odpadní voda se postupně recykluje ve 2 nádržích a pokaždé odlišným způsobem. Nejdříve se nashromáždí v jímce, kde se usadí pevná složka a vypaří běžné čisticí prostředky. Poté voda přeteče do dalších částí, kde speciální bakterie zbaví vodu nečistot. 

V kulové bio-nádrži probíhá biologické odbourávaní znečištění pomocí otáčejícího se ponorného tělesa – biodisku, který zajišťuje bohatý vnos kyslíku. Tlakově přiváděný vzduch do prostoru dna nádrže zároveň zabezpečuje otáčení biodisku. Biodisk je slepen z profilovaných plastových lamel s velkou plochou, které slouží k uchycení přisedlé složky mikroorganismů.

Tip na další čtení: Zjistěte, jak funguje unikátní domácí čistírna odpadních vod STMH>>

Podívejte se, jak pracuje unikátní technologie v ČOV Hellstein

Nejdůležitější parametry při výběru domácí ČOV

Pokud vybíráte domácí čistírnu odpadních vod, měli byste brát na zřetel počet trvale napojených osob, způsob vypouštění odpadních vod a způsob úředního schválení. Pojďme si tato kritéria projít podrobněji. 

Domácí ČOV podle počtu osob

Cena a velikost čističky odpadních vod, kterou chcete doma používat, se odvíjí od počtu osob trvale napojených na ČOV. Návštěvy a podobné události do celkového počtu osob nezapočítáváme). Kvalitní čistírny krátkodobě zvládnou i stoprocentní přetížení, takže občasné návštěvy pro ně nejsou žádný problém.

Poddimenzovaná ani úmyslně předimenzovaná čistička není správné řešení. Je třeba si uvědomit, že jedna osoba denně vyprodukuje cca 120 litrů odpadní vody. Běžná rodina tak denně vypustí do čističky i 500 litrů odpadní vody. Takže pokud jste čtyřčlenná rodina, absolutně vám bude vyhovovat domácí ČOV pro 2 až 5 osob

Čistička podle způsobu vypouštění odpadní vody

Vyčištěné odpadní vody můžete vypouštět do povrchových vod (potoka, řeky a podobně), do jednotné kanalizace, která není ukončena obecní čistírnou, nebo je zasakovat do půdy (tedy do podzemních vod).

TIP: Řešením může být akumulace vyčištěných vod v jímce a zalévání vlastního pozemku. To lze ale pouze s některými typy domácí ČOV, které mají vysokou účinnost čištění. Řešení STMH k nim patří

Domovní čistírna podle způsobu úředního schválení

Na výběr máme ze dvou možností:

 • Schválení rozhodnutím ve správním řízení (vodoprávní řízení)
 • Schválení na ohlášení stavby

Na ohlášení může úřad schválit jen domácí čističku odpadních vod, která má potřebnou certifikaci a je označena CE. Přesto že splníte všechny podmínky pro ohlášení, má vodoprávní úřad pravomoc rozhodnout, že povede vodoprávní řízení namísto ohlášení.

Více o povolení čistírny odpadních vod se dozvíte tady>>

Co potřebujete k zařízení domácí čistírny odpadních vod

Domovní čistička odpadních vod je zákonem považována za vodní dílo. Její pořízení podléhá byrokracii ve smyslu projektu a povolení. Jak na to jít krok za krokem? 

Ověření, že lze čistička realizovat

Je nutné vyloučit možné napojení na kanalizaci, které je zákonem vždy preferováno. Dále, že se nejedná o specifickou oblast, kde by byly čističky zakázané (například národní park).

Rozhodnutí, jak nakládat s přečištěnou vodou

 V úvahu připadají 4 možnosti:

 • Jednotná kanalizace
 • Povrchové vody, například potok v blízkosti pozemku
 • Vsak, k tomu je nutný hydrogeologický posudek
 • Akumulace a rozstřik, k tomu je nutný hydrogeologický posudek

Hydrogeologický posudek

Hydrogeologický posudek v případě likvidace odpadních vod vsakem. Vypouštíte-li odpadní vody do kanalizaci či potoka, není posudek nutný.

Výběr domácí čističky odpadních vod

Podle výše uvedených parametrů můžete prozkoumat nabídku domácích čističek odpadních vod. Můžete si vybrat vhodné řešení, oslovit výrobce nebo si nechat udělat kalkulaci. 

Projekt domovní ČOV a povolení

Dále je nutný projekt domácí čističky odpadních vod od autorizovaného vodohospodáře. A samozřejmě povolení řízením nebo ohláškou. 

Realizace domácí čistírny. Svépomocí vs. na klíč

Domácí čistírny odpadních vod jsou obvykle poměrně komplikovanou technologií, jejíž instalaci je lepší svěřit firmě. Pokud domácí ČOV instaluje profesionál, máte jistotu stoprocentní funkčnosti a ušetříte si řadu starostí a času. Taková instalace na klíč by měla obsahovat:

 • Komplexní cenovou nabídku
 • Vypracování projektové dokumentace
 • Zajištění povolení úřadů
 • Hydrogeologický průzkum
 • Zajištění výkopových prací a montáž
 • Výrobu, dopravu čistírny odpadních vod
 • Zaškolení obsluhy a spuštění čistírny odpadních vod
 • Provozování čistírny odpadních vod včetně kompletního servisu
 • Pravidelný servis již realizovaných čistíren.

Domácí ČOV Hellstein však zvládnete instalovat také svépomocí. Potřebujete k tomu jen pár dalších rukou a ideálně bagr. Podívejte se, jak to probíhá:

Doporučení pro výběr domácí čističky odpadních vod

Na trhu najdete celou řadu čističek odpadních vod. Je těžké se rozhodnout, která značka by pro vás mohla být ideální. Není zásadní vstupní hodnota investice, ale náklady na provoz čističky odpadních vod a také to, jak moc je nutné se o čističku starat. 

Naše domácí ČOV STMH jako jediná na českém trhu využívá 3stupňový systém čištění odpadních vod. Jinými slovy, pokud čistička odpadních vod má zajištěnou stabilitu čištění, pak dlouhodobá, celoroční účinnost čističky odpadních vod dosahuje nejvyšších hodnot a pro provozovatele čističky odpadních vod je zaručen navíc bezúdržbový provoz. Kdo by také měl zájem se o čističku odpadních vod jakkoliv starat.

Zde zjistíte další unikátní výhody řešení STMH>>

Cena a finální rozhodnutí o výběru domácí ČOV

Jste rozhodnutí, že u rodinného domu nebo chalupy potřebujete moderní čistírnu odpadních vod? Rádi vám připravíme nacenění domácí čističky na klíč, ať už podle projektové dokumentace nebo po místní obhlídce. 

Cenu domácí čističky odpadních vod si můžete spočítat také sami. 

Na našem e-shopu najdete sestavy i všechny služby spojené s realizací. Stačí pár kliků, znáte cenu a můžete se snadno rozhodnout. 

Nebo stačí jednoduše napsat či zavolat a o vše se postaráme. Stačí kliknout, vyplnit pár údajů a my vypracujeme cenovou nabídku