Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Intenzivní chov ryb – násada

Produkce v uzavřeném vodním okruhu – doplnění čerstvé vody do 3% objemu nádrží!

Optimální chovné podmínky – „krmný koeficient“ 0,9!

Granulované krmivo z EU produkce – krmení automatem nebo ručně!

Dostupné varianty sestav – 1t/rok, 2t/rok, 3t/rok, 5t/rok, 10t/rok, 15t/rok a větší

Malá zastavěná plocha – 100t/rok  na ploše 50x25m (bez O2 a kalojemu)

Popis řešení intenzivní chov ryb – násada

Intenzívní chov ryb systém STM® je složen z chovných nádrží, biologického stupně čistírny s aerotorem a dosazováku. Voda z chovných nádrží, tzv. „chovná voda“ odtéká dnovým sítem do odtokového žlabu a dále na čistírnu systému STM®. Zde se chovná voda biologicky čistí a přepadem odtéká do dosazováku k sedimentaci biomasy. Biomasa společně s vratným kalem je čerpána zpátky do biologického stupně čistírny.

Odsazená voda z dosazováku natéká na obohacení kyslíkem v oxidátoru, ev. přímo do chovných nádrží. Okruh je tak uzavřen.

Technologie může obsahovat:

  • technologie chovu (rybářské produkční zařízení, VH-zařízení produkční části, kyslíkové hospodářství včetně skladu, aerace chovné vody)
  • tepelné hospodářství
  • biologická čistírna STM® s kalojemem
  • elektro + MaR včetně UPS
  • vedlejší vybavení (měřidla, síťky, vaničky, váhy…)
Categories: