pozadi pozadi mobil
Více jak let pomáhá přírodě …MODERNÍ ČISTÍRNA

Jak funguje čistička odpadních vod STMH

1. Jak funguje čistička odpadních vod STMH – bezúdržbový provoz

Jak funguje čistička odpadních vod STMH: veškeré odpadní vody (1) z objektu jsou svedeny do předřazené usazovací jímky (2). Zde dochází k oddělení usaditelných a plovoucích látek (plasty, tuky, písek a další). Současně zde proběhne předčištění odpadní vody anaerobními (žijícími bez přístupu vzduchu) mikroorganismy. Předčištěná odpadní voda natéká do kulové bio-nadrže (3) s integrovaným dosazovákem.

jak funguje čistička
  • veškeré biologicky nerozložitelné látky jsou shromážděny v usazovací jímce
  • žádná manipulace s těmito látkami – hygienicky nepřípustné!!!
  • dle potřeby vyvézt usazovací jímku 1x za 1-10 let provozu ČOV
  • zcela bezúdržbový provoz

2. Čistička odpadních vod STMH – vysoká účinnost čištění

V kulové bio-nádrži probíhá biologické odbourávaní znečištění pomocí otáčejícího se ponorného tělesa – biodisku, který zajišťuje bohatý vnos kyslíku. Tlakově přiváděný vzduch do prostoru dna nádrže zároveň zabezpečuje otáčení biodisku. Biodisk je slepen z profilovaných plastových lamel s velkou plochou, které slouží k uchycení přisedlé složky mikroorganismů.

jak funguje čistička

Speciální profilovaní biodisku zabezpečuje během otáčení biodisku současně bohaté zásobení kyslíkem rovněž mikroorganismy ve vznosu. K pohonu biodisku přísunem vzduchu slouží membránový kompresor, který je umístěn v objektu nebo rozvaděči čističky.  

  • nedochází k úhynu mikroorganismů z důvodu nepravidelného provozu
  • nedochází k úhynu mikroorganismů z důvodu používání jakýchkoliv mycích a čistících prostředků
  • vysoká účinnost čištění

3. Čistička odpadních vod STMH – vysoká stabilita čištění

Díky kombinovanému čistícímu účinku přisedlé složky mikroorganismů na lamelách biodisků a mikroorganismů ve vznosu je odpadní voda biologicky vyčištěna. Následně protéká směs vyčištěné vody a mikroorganismů v aktivovaném kalu do integrovaného dosazováku. Zde probíhá gravitační oddělení aktivovaného kalu a jeho sklouznutí zpět do prostoru biodisku.

Vyčištěná odpadní voda odtéka přes nornou stěnu (zabránění odtoku plovoucího kalu) do odtoku, připadně dalšímu využití. Přebytečný aktivovaný kal je periodicky odčerpán vzduchovým čerpadlem do nátoku usazovací jímky (8). Vzduchové čerpadlo je napajeno separátním membránovým kompresorem nebo společným kompresorem přes vzduchový ventil.

  • díky použití usazovací jímky dochází ke stabilnímu zásobování mikroorganismů odpadními vodami
  • díky použití usazovací jímky dochází k rozředění nárazových zátěží či odpaření čistících prostředků 
  • vysoká stabilita čištění
Categories:

Zkušenosti s Hellstein

Moderní čistírna pomohla paní Zlatce s odpadními vodami, a ještě získala relaxační zónu

Čistírna odpadních vod STMH ušetří starosti i finanční prostředky.

Paní Zlatka se rozhodla získat více soukromí mimo každodenní shon velkoměsta, a proto si postavili s rodinou vlastní rodinný dům na pozemku s krásnou rozlehlou zahradou v moravskoslezském kraji.

Číst celé

Deset důvodů pro moderní čističku odpadních vod STMH

Vybrat správnou čistírnu odpadních vod je leckoho kumšt. Musíte se prokousat tolika údaji, porovnat haldy měřítek a nakonec budete stejně na vážkách. Nesmí být moc drahá, aby utáhla čtyřčlennou domácnost, hlavně ať nepáchne a mnoho dalších. Teď si představte, že na trhu je domácí čistička od české firmy Hellstein, která všechna očekávání splňuje na jedničku.

Číst celé

Napište nám ještě dnes