Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Jak vybrat vhodnou čističku odpadních vod

Přemýšlíte, jak vybrat ideální čističku odpadních vod? Váháte, jakou vybrat technologii a pro kolik lidí COV potřebujete? Inspirujte se naším praktickým průvodcem výběru čističky odpadních vod. Nabídneme řešení, které pracuje s unikátním systémem, je bezúdržbové a navíc snese také nepravidelný provoz.

Obsah

2 důvody pro volbu čističky odpadních vod
Když čističku odpadních vod vybíráme podle doporučení
Jak vybrat čističku odpadních vod podle 5 hledisek
Jak vybrat čističku odpadních vod podle ceny a složitosti systému
Jak vybrat čističku odpadních vod podle funkčnosti
Nejčastější rozdíly v údržbě biologických ČOV

Pro čističku odpadních vod se rozhodujeme nejčastěji ze dvou důvodů:

  • buď nemáme možnost odvést odpad z naší domácnosti do veřejné kanalizační sítě
  • nebo o to nemáme zájem z různých důvodů (zájem o zpětné využívání vody, vysoké poplatky, apod.)

Moderní čistička odpadních vod STMH je nejen ekologickým řešením, ale navíc se nám po několika letech provozu zaplatí.

Když čističku odpadních vod vybíráte podle doporučení

Rozhodovat se budeme buď podle zkušeností známých, nebo můžeme nahlédnout do internetových stránek firem z blízkého okolí. Vždy se vyplatí navštívit sídlo firmy a nechat si předvést fungování a systém uvažované čistírny odpadních vod v praxi. Solidní firma na veškeré vaše otázky bez potíží odpoví.

Máme-li vybraný typ čistírny odpadních vod a firmu, která nám ji prodá a nainstaluje, měli bychom od ní obdržet projektovou dokumentaci pro stavební úřad, abychom bez obtíží získali nutná povolení.

Na stavbu čistírny odpadních vod potřebujeme stavební povolení a také povolení vodohospodářské správy. Volíme tedy firmu, která nejen zajišťuje dodávku a montáž, ale i připraví projektovou dokumentaci a projednání na úřadech.

jak vybrat čističku odpadních vod

Jak vybrat čističku odpadních vod a jejich pět hlavních hledisek pro výběr

1. Čistírny odpadních vod prodávané na našem trhu musejí splňovat náročné atesty (musejí mít certifikát CE), takže by nemělo hrozit riziko, že bychom narazili na výrobek, který by nefungoval. Jde hlavně o to, aby se konkrétní typ čistírny odpadních vod hodil pro naši potřebu a aby její pozdější obsluha nebyla náročná. Proto na tento parametr dbejte při výběru ČOV.


2. Počet členů domácnosti je ukazatelem výběru správné velikosti čistírny odpadních vod. Nejmenší čistírny odpadních vod určené pro rodinné domky mají kapacitu pro čtyřčlennou rodinu s tím, že se počítá ještě s jednou až dvěma osobami navíc, aby byla určitá rezerva pro občasné návštěvy nebo nárazově vyšší produkci odpadu v rodině.


3. Ne všechny čistírny odpadních vod se hodí pro použití u objektů s nepravidelným a nárazovým provozem (dovolená, návštěva, horský objekt apod.). Naši nepřítomnost nebo přetížení jsou schopné bez újmy na funkčnosti přečkat např. ty čistírny odpadních vod, které jsou vybavené tzv. předřazenou usazovací nádrží a pevným nosičem biomasy. V době naší nepřítomnosti se trocha směsi z vlastní čistírny přečerpává zpět do předřazené nádrže, a pak se zase vrací, čímž se udržuje čistírna odpadních vod v chodu a bakterie mají zajištěný koloběh živin. Běžné, průtokově fungující čističky odpadních vod, se u objektů s nárazovým zatížením nebo rekreačním objektům nedoporučují.


4. Při porovnávání typu technologie čištění odpadních vod je nutné si předem vyžádat u výrobce provozní řád. V provozním řádě je přesně uvedena potřebná údržba a provádění jednotlivých úkonů ke správnému fungování vlastní čistírny odpadních vod. Vždy je vhodné vybírat řešení s minimální údřžbou.


5. Při výběru čističky odpadních vod pozornost věnujeme i vlastnímu systému čištění – složitosti technologie uvnitř čistírny odpadních vod. Vnitřní konstrukce čistírny odpadních vod by měla být vždy co nejjednodušší. Vnitřní prostředí ČOV je velmi toxické z důvodu výskytu nejrůznějších nebezpečných látek. Kontakt s těmito látkami je vždy zakázán a proto případný servis by měl být vždy co nejjednodušší. 

Zajištění stability čištění – nejdůležitější faktor při výběru ČOV

Čistírny odpadních vod mohou být doplněny ještě např. usazovací nádrží, která je vlastní čisticí nádrži představena a slouží k zachycení odpadní vody před vstupem do čistírny odpadních vod, aby si ji systém mohl nasávat v rovnoměrném množství a zejména se zde usazují látky, které žádná čistírna odpadních vod neumí odstranit (vlasy, písek, plasty, dezinfekční prostředky apod.).


Jak vybrat ČOV a zajištění stability čištění

Automatizace provozu čistírny odpadních vod

Jak vybrat ČOV s automatizovaným provozem? Standardně je čistírnu odpadních vod potřeba pravidelně kontrolovat, především kvůli množství nashromážděného kalu. K čistírnám odpadních vod lze dokoupit řídicí jednotku, která vše potřebné ohlídá sama. Někteří výrobci dokonce nabízejí možnost připojení této jednotky k GSM jednotce, která informace o eventuální poruše zašle majiteli na mobil ve formě SMS zprávy.

Jak vybrat čističku odpadních vod podle ceny složitosti systému

Ceny čistíren odpadních vod hodně závisí na tom, jak složitý mechanismus obsahují a z kolika částí se skládají. Při porovnávání cen věnujeme určitě pozornost tomu, co všechno je v ní zahrnuto. Měla by to být i doprava a instalace čistírny odpadních vod. Pro přesnější odhad celkových nákladů ale připočítáme ještě další nezbytné položky, které již cena čistírny odpadních vod zpravidla nezahrnuje: výkopové práce, přivedení odpadu z domu a elektřiny (na pohon dmychadla). Pokud řešíte, jak vybrat ideální čistírnu odpadních vod, měli byste se na tyto faktory důkladně zaměřit.

Pokud uvažujeme o čistírně odpadních vod pro rodinný domek, průtokově fungující jednostupňový model lze pořídit již od 39 tisíc korun. Moderní bezúdržbové zařízení s usazovací nádrží na pevné nečistoty se prodávají od 85 tisíc korun.

Jak vybrat ČOV, které je bezúdržbová a ekonomická

Jak vybrat čističku odpadních vod podle její funkčnosti

Moderní bezúdržbová biologická čistírna odpadních vod funguje na stejném principu: sestava čistírny se skládá z usazovací nádrže a vlastní čistírny odpadních vod, do této sestavy přitéká odpadní voda z naší domácnosti.

V hlavní nádrži sestavy žijí bakterie, které se našimi produkty živí a rozkládají je na látky pro přírodu neškodné. Tyto bakterie potřebují k životu kyslík, proto nezbytnou součástí všech čistíren odpadních vod je tzv. dmychadlo, které směs v čisticí nádrži trvale provzdušňuje.

Produkty bakterií se ukládají ve formě kalu, v tzv. kalojemu. Kal se musí pravidelně odsávat a buď nechat vyvážet, nebo ho lze použít jako hnojivo na zahradě.

Z čistírny odpadních vod vytéká již přečištěná voda, která by měla být bez zápachu, znečištění a k nerozeznání od užitkové vody. Tuto vodu pak můžeme použít třeba k zavlažování zahrady, anebo ji lze svést do blízkého toku, eventuálně nechat někde volně vsakovat do půdy, či naopak rozstřikovat po povrchu. Způsob, jak naložit s přečištěnou vodou, je uveden ve stavebním nebo vodoprávním povolení.

Protože podstatou fungování každé bioaktivní čistírny odpadních vod jsou živé mikroorganismy (bakterie), musíme při nakládání s vodou v domácnosti mít tento aspekt na zřeteli. Standardní množství běžných dezinfekčních prostředků jim neuškodí. Pokud se nechcete omezovat při používání čistících prostředků, čistírna odpadních vod musí být vybavena předřazenou usazovací nádrží, kde tyto dezinfekční prostředky se vypařují a na vlastní čistírnu odpadních vod se již nedostanou. Nevíte si rady s tím, jak vybrat účinnou čističku odpadních vod? Spojte se s námi.

Nejčastější rozdíly v údržbě biologických čistíren odpadních vod

Categories: