Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Montáž a rozměry čističky odpadních vod STMH

Postup montáže čistírny odpadních vod STMH

Naše společnost nabízí službu Dodatečné zaškolení a zprovoznění čistírny odpadních vod STMH, objednat možno zde.


Základní pokyny pro úspěšnou montáž čističky odpadních vod:

1.  Realizaci je možno provádět pouze při teplotě nad 5°C.

2.  Na realizaci si připravíme jednotlivé komponenty, štěrk frakce 4-8 nebo 8-16 potřebného množství, vodu dosta- tečného objemu.

3.  Umístění sestavy čistírny volíme dle projektové dokumentace nebo požadavku investora.

4.  Ověříme, že v místě umístění se nenachází sítě – voda, elektro, plyn, optický kabel a jiné. V opačném případě je nutné vytyčení sítí a realizaci konzultovat s projektantem nebo investorem.

Doporučujeme přečíst celý postup montáže čističky odpadních vod STMH před montáží.

Popis jednotlivých komponentů pro montáž čističky odpadních vod STMH:

1. Vlastní čistírna odpadních vod STMH

2. Předčišťovací nádrž U

3. Koleno KG DN110 45°

4. Potrubí KG DN110 délka 1 m

5. Spojka DN110, Koleno KG DN110 45°, Koleno KG DN110 90°

6. Vzduchové hadice vnitřní průměr 10 milimetrů

a 12 milimetrů v chráničce DN50 délky max. 15 metrů

7. Řídící jednotka

8. Potrubí KG DN110 délka 1 m

9. Potrubí KG DN110 délka 0,5 m

10. Koleno KG DN110 45°

11. Koleno KG DN110 45°

12. Potrubí HT DN50 délky 2 metry,

3x Koleno HT DN50 45°, těsnění DN 50

13. Těsnění DN100/110

14. Potrubí DN100 délka 2 m

Naznačíme prostor pro umístění sestavy čistírny

Výkop pro předčišťovací nádrž, rozměry dle projektové dokumentace nebo technické dokumentace

Štěrk frakce 4-8 nebo 8-16 potřebného množství

Dno výkopu vyrovnat štěrkem o tloušťce cca. 10 cm, vytvořit štěrkové lože

Do připraveného výkopu vhodně usadíme do vodováhy předčišťovací nádrž. Nádrže je nutno usazovat do výkopu opatrně pomocí zavěšení na lanech pomocí techniky, např. bagru.

Do nádrže vyvrtáme prostup pro nátokového potrubí včetně těsnění průměru dle skutečného stavu

Předčišťovací nádrž napojíme k odtokovému potrubí z objektu.

Spád potrubí vždy 1-2 cm na metr délky.

montáž čističky odpadních vod

Do nádrže vyvrtáme prostup pro odtokové potrubí včetně těsnění průměru vždy DN 110 a vložíme koleno 90°.

montáž čističky odpadních vod

Do nádrže je nutno na odtok umístit norné koleno délky min. 0,5 metru

Nádrž začneme rovnoměrně napouštět vodou a souběžně obsypávat štěrkem.

montáž čističky odpadních vod

Výkop pro vlastní čistírnu a její usazení provedeme postupem jako u první nádrže a provedeme propojení nádrže a vlastní čistírny potrubím KG DN100. Odtok z čistírny se nachází vždy pod vývodem vzduchových hadic, pod zaslepeným vývodem DN50.

montáž čističky odpadních vod
montáž čističky odpadních vod

Vlastní čistírnu začneme rovnoměrně napouštět vodou a souběžně obsypávat štěrkem, vč. prostupu v čistírně.

montáž čističky odpadních vod

Do nádrže vyvrtáme prostup pro vratný přebytečný kal včetně těsnění průměru DN50 a propojíme potrubím HT DN50, které přesahuje až do poloviny nádrže a může lehce stoupat.

montáž čističky odpadních vod

Za vlastní čistírnou doporučujeme instalovat kontrolní šachtu pro odběr vzorků případně další nádrž a přečištěnou vodu akumulovat pro další využíti.

montáž čističky odpadních vod

Následně vyčištěná voda se vsakuje do vod podzemních nebo do vod povrchových – vodoteč nebo kanalizace. Po obsypání nádrží umístíme na vhodné místo řídící jednotku ve vzdálenosti maximálně 15metrů od vlastní

čistírny. Potřebné napětí pro jednotku 230V.

montáž čističky odpadních vod

Řídící jednotka je propojena s čistírnou dvojicí vzduchových hadic vnitřním průměrem 10mm pro přebytečný kal a 12mm pro provzdušňování biodisku v chráničce DN50. Tyto vzduchové hadice musí od řídící jednotky do čistírny klesat a bez prověšení.

montáž čističky odpadních vod

Pozor! Sestava čistírny může být zasypána maximálně 50centrimetrů zeminy. V případě většího zásypu je potřeba odlehčení polystyrénem a na vstupní otvory instalovat vhodné nástavce DN 600.

montáž čističky odpadních vod

Terén a okolí výkopu vyrovnáme. Finální úpravu doporučujeme provést 3 měsíce od realizace kvůli pohybu

(klesání) zeminy.

montáž čističky odpadních vod

Před finálním zásypem doporučujeme odzkoušet funkčnost systému (provzdušňování, otáčení biodisku, kalování do předřazené nádrže).

Dodržování výše uvedených pokynů při montáži zabezpečuje dlouhotrvající bezporuchový provoz čistírny odpadních vod STMH.

Velikost čistírny odpadních vod STMH

Standardní zapojení čistírny odpadních vod STMH a předřazené nádrže

Zapojení čistírny odpadních vod STMH a předřazené nádrže – při hlubší uložení s maximálně povolenou hladinou spodní vody

Categories: