Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Oslavte Světový den vody a poznejte, jak vracet vodě život

Světový den vody

Bez vody nelze žít. Je naprosto nepostradatelnou životodárnou tekutinou, bez níž se neobejdou lidé, zvířata, ani příroda. S opakujícím se suchem, které je důsledkem klimatické změny, význam vody, jejího užívání a ochrany neustále roste. Na to bychom měli velmi dobře pamatovat.

den otevřených dveří

Právě proto v roce 1993 Valné shromáždění OSN vyhlásilo 22. března Světovým dnem vody, abychom si připomínali, co voda v životě člověka a planety znamená, a jak bychom o ni měli pečovat. Oslavte tento svátek s Hellstein, českým výrobcem unikátních domácích a průmyslových čističek odpadních vod, které vodě vrací život.

Až 70 % zemského povrchu tvoří voda, z toho necelá 3 % je voda pitná, vhodná k zavlažování, energeticky nebo jinak pro člověka využitelná. Vůbec si neuvědomujeme, že tak malé množství vody má uspokojit základní potřeby více než 7 miliard lidí na celé Zemi.

V našich podmínkách bereme vodu jako naprostou samozřejmost, proto s ní často plýtváme. Stačí přeci otočit kohoutkem a napustíme si libovolné množství vody k pití, sprchujeme se nekonečně dlouhou dobu, dáme si koupel ve vaně nebo spláchneme na toaletě. Přesto velká část světové populace trpí extrémním nedostatkem pitné vody a podle odhadů se situace jen tak nezlepší. Jsou totiž regiony, kde je voda na příděl nebo se musí recyklovat. Lidé kvůli tomu žijí ve špatných hygienických podmínkách, které ohrožují jejich zdraví a život.

Recyklujme vodu, příroda to ocení

Recyklujme vodu, příroda to ocení

V České republice každý z nás denně spotřebuje v průměru asi sto litrů vody, zatímco v rozvojových zemích je to jen litrů deset. Na spotřebě se podílí úřady, školy, nemocnice, průmyslové podniky a další zařízení, která používáním vodu znečistí. Její likvidace něco stojí a je také zátěží pro přírodu. V posledních letech navíc dochází k nesnesitelným vedrům doprovázených extrémním suchem a nedostatkem vláhy. Trpí tím hlavně krajina, a především úroda, a dokonce i na zalévání nezbývá než natočit vodu z kohoutku. Spotřeba vody nadále roste, a proto bychom měli intenzivně hledat způsoby, jak odpadní vodu recyklovat a využívat ji jako užitkovou třeba právě na zálivku.

V dnešní době takové metody naštěstí známe. Domácí a průmyslové čistírny od společnosti Hellstein jsou důkazem, že to jde. Česká rodinná firma na našem trhu vyvíjí a dodává jednoduché zařízení, které pracuje samostatně a stabilně bez další potřebné péče. Přečištěná voda pak dosahuje takových kvalit, že s ní můžeme bez problémů například zalévat, uchovat na horší časy a zbytečně nečerpat pitnou vodu. Můžeme ji také nechat zasáknout do půdních vrstev nebo vypustit do říček, rybníků a jiných povrchových vod.

čistička odpadních vod STMH

Slavte s Hellstein 

„Oživování vody a její návrat přírodě je pro naši firmu Hellstein naprosto zásadní. Proto se i my připojujeme k oslavám Světového dne vody. Zveme všechny zájemce do našeho centra v Šenově u Ostravy na den otevřených dveří, v jehož průběhu vám rádi moderní technologie čištění odpadních vod představíme,“ zve Rostislav Hellstein z dodavatelské společnosti. Pro návštěvníky bude připraveno pohoštění.

Přijďte oslavit tento svátek s námi. Jste srdečně zváni!