Více než 21 let na trhu

...vracíme vodě život

Zapojení a rozměry čističky odpadních vod STMH

Velikost čistírny odpadních vod STMH

Standardní zapojení čistírny odpadních vod STMH a předřazené nádrže

Zapojení čistírny odpadních vod STMH a předřazené nádrže – při hloubce více než 250cm pod terén

Postup montáže čistírny odpadních vod STMH a předřazené nádrže

1. VÝKOP:
a) ověřit hloubku od nivelety nátoku odpadní roury z objektu, šířku a délku výkopu (dle dodaných technických podkladů)

výkop

b) odstranění ostrých kamenů, předmětů apod.

c) dno výkopu vyrovnat pískem o tloušťce cca. 10-15cm, vytvořit pískové lože

pískové lože

2. USAZENÍ PŘEDŘAZENÉ NÁDRŽE, NÁDRŽE ČOV:
a) nádrže je nutno usazovat do výkopu opatrně pomocí zavěšení na lanech, pomocí bagru. Lana není možno vázat za napouštěcí a vypouštěcí roury ! Ověřit stranu nátoku a odtoku předřazené nádrže!

usazení nádrží

b) nádrže je nutno usadit tak, aby nátoky a odtoky pro propojovací potrubí mělo spád 2 – 3%, tzn. cca. 2cm na metru od nátoku z objektu

propojení nádrží

c) po usazení nádrže vyrovnat do vodováhy


3. PROPOJENÍ POTRUBÍ:
a) napojení nátoku z objektu do předřazené jímky, materiál KG DN160

propojení

b) propojení předřazené nádrže s nádrží ČOV, nátok z předřazené nádrže do nádrže ČOV opatřit norným kolenem – k zamezení nátoku nerozložitelných látek, materiál KG DN110 – provést před spuštěním do výkopu!!!

norné koleno

c. napojení odtoku z nádrže ČOV, materiál KG DN110

napojení nátoku

d) napojení vratného kalu z nádrže ČOV zpět do předřazené jímky, co nejdále od odtoku z předřazené jímky, materiál HT DN50

propojení nádrží

​e) po propojení nádrže vyrovnat do vodováhy

obsyp nádrží

4. OBSYP NÁDRŽÍ:
a) obsypání nádrží je nutno provádět současně s naplňováním nádrží vodou. Hladinu vody je nutno udržovat ve výšce 10 cm nad úrovní obsypání nádrží zeminou
b) nádrže je nutno zasypávat směsí štěrku, frakce 4-16, o síle cca 10 cm okolo nádrží

obsyp nádrží

5. PROPOJENÍ VZDUCHOVÝCH HADIC A UMÍSTĚNÍ DMYCHADLA:
a) dmychadlo musí být instalován na místě, kde je chráněno před nepřízní počasí a k čistírně odpadních vod přivést 2x vzduchová hadice (10,5´a 10´). Hadice po celé délce vyspádovat k čistírně, z důvodu odvádění možného kondenzátu!
b) vzduchové hadice u ČOV jsou rozlišeny velikostí: 12,5´ – provzdušňování ČOV; 10´- vratný kal

vzduchové hadice

c) 2ks hadice doporučujeme vložit do vhodné chráničky a vzdálenost mezi dmychadlem  a ČOV by neměla přesáhnout 10m, hadice zajistit na obou stranách nerezovými objímkami, součást dodávky

dmychadlo

6. OSTATNÍ:
a) poklop předřazené nádrže nebo ČOV dle potřeby zkrátit, prodloužit, vždy doporučujeme z bezpečnostních důvodů zajistit nerezovými šrouby

zabezpečení

b) komínek ČOV možno zkrátit nebo prodloužit dle potřeby, materiál KG DN110

obsyp

Před finálním zásypem doporučujeme odzkoušet funkčnost systému (provzdušňování, otáčení biodisku, kalování do předřazené nádrže).

Dodržování výše uvedených pokynů při montáži zabezpečuje dlouhotrvající bezporuchový provoz čistírny odpadních vod STMH.

Categories:

Zkušenosti s Hellstein

Zbavte se odpadních vod s čistírnou STHM. Moderní řešení již od 69 000,- Kč

Vlastníte rodinný domek, chystáte se pořídit nebo postavit nový domov, chatu či chalupu v místě bez veřejné kanalizační sítě? Určitě jste už přemýšleli, jakým způsobem budete likvidovat odpadní vody. Stačí prozkoumat internet a najdete nepřeberné množství variant, které se liší využitím i cenou.

Číst celé

Už 20 let vrací Hellstein vodě život

Rok 2019 byl ve znamení skutečně významného výročí. Koncem října to bylo přesně sto let, kdy vznikla Československá republika a přípravy na důležité oslavu byly vidět snad na každém kroku. Výročí republiky nebyly loni jediným důvodem k oslavám. Kulaté jubileum slavila také firma Hellstein.

Číst celé

Napište nám ještě dnes