pozadi
Více než 21 let na trhu ...vracíme vodě život

Zapojení a rozměry čističky odpadních vod STMH

Velikost čistírny odpadních vod STMH

Standardní zapojení čistírny odpadních vod STMH a předřazené nádrže

Zapojení čistírny odpadních vod STMH a předřazené nádrže – při hloubce více než 250cm pod terén

Postup montáže čistírny odpadních vod STMH a předřazené nádrže

1. VÝKOP:
a) ověřit hloubku od nivelety nátoku odpadní roury z objektu, šířku a délku výkopu (dle dodaných technických podkladů)

výkop

b) odstranění ostrých kamenů, předmětů apod.

c) dno výkopu vyrovnat pískem o tloušťce cca. 10-15cm, vytvořit pískové lože

pískové lože

2. USAZENÍ PŘEDŘAZENÉ NÁDRŽE, NÁDRŽE ČOV:
a) nádrže je nutno usazovat do výkopu opatrně pomocí zavěšení na lanech, pomocí bagru. Lana není možno vázat za napouštěcí a vypouštěcí roury ! Ověřit stranu nátoku a odtoku předřazené nádrže!

usazení nádrží

b) nádrže je nutno usadit tak, aby nátoky a odtoky pro propojovací potrubí mělo spád 2 – 3%, tzn. cca. 2cm na metru od nátoku z objektu

propojení nádrží

c) po usazení nádrže vyrovnat do vodováhy


3. PROPOJENÍ POTRUBÍ:
a) napojení nátoku z objektu do předřazené jímky, materiál KG DN160

propojení

b) propojení předřazené nádrže s nádrží ČOV, nátok z předřazené nádrže do nádrže ČOV opatřit norným kolenem – k zamezení nátoku nerozložitelných látek, materiál KG DN110 – provést před spuštěním do výkopu!!!

norné koleno

c. napojení odtoku z nádrže ČOV, materiál KG DN110

napojení nátoku

d) napojení vratného kalu z nádrže ČOV zpět do předřazené jímky, co nejdále od odtoku z předřazené jímky, materiál HT DN50

propojení nádrží

​e) po propojení nádrže vyrovnat do vodováhy

obsyp nádrží

4. OBSYP NÁDRŽÍ:
a) obsypání nádrží je nutno provádět současně s naplňováním nádrží vodou. Hladinu vody je nutno udržovat ve výšce 10 cm nad úrovní obsypání nádrží zeminou
b) nádrže je nutno zasypávat směsí štěrku, frakce 4-16, o síle cca 10 cm okolo nádrží

obsyp nádrží

5. PROPOJENÍ VZDUCHOVÝCH HADIC A UMÍSTĚNÍ DMYCHADLA:
a) dmychadlo musí být instalován na místě, kde je chráněno před nepřízní počasí a k čistírně odpadních vod přivést 2x vzduchová hadice (10,5´a 10´). Hadice po celé délce vyspádovat k čistírně, z důvodu odvádění možného kondenzátu!
b) vzduchové hadice u ČOV jsou rozlišeny velikostí: 12,5´ – provzdušňování ČOV; 10´- vratný kal

vzduchové hadice

c) 2ks hadice doporučujeme vložit do vhodné chráničky a vzdálenost mezi dmychadlem  a ČOV by neměla přesáhnout 10m, hadice zajistit na obou stranách nerezovými objímkami, součást dodávky

dmychadlo

6. OSTATNÍ:
a) poklop předřazené nádrže nebo ČOV dle potřeby zkrátit, prodloužit, vždy doporučujeme z bezpečnostních důvodů zajistit nerezovými šrouby

zabezpečení

b) komínek ČOV možno zkrátit nebo prodloužit dle potřeby, materiál KG DN110

obsyp

Před finálním zásypem doporučujeme odzkoušet funkčnost systému (provzdušňování, otáčení biodisku, kalování do předřazené nádrže).

Dodržování výše uvedených pokynů při montáži zabezpečuje dlouhotrvající bezporuchový provoz čistírny odpadních vod STMH.

Categories:

Zkušenosti s Hellstein

Stavíte rodinný dům? Zahrňte domácí čističku do projektu

Pustit se do stavby vlastního domu je opravdu velké životní rozhodnutí, splněný sen a především významná investice. Na cestě k novému domovu stojí množství překážek. Odpovězte si ihned na otázky, na jakém pozemku bude dům stát, jak bude velký a kolik lidí v něm bude bydlet. Na tom všem závisí nákup domácí čističky odpadních vod. Čím více zádrhelů vyřešíme při plánování stavby a v samotném projektu, tím méně problémů a nenadálých výdajů nás v budoucnu potká.

Číst celé

Deset důvodů pro moderní čističku odpadních vod STMH

Vybrat správnou čistírnu odpadních vod je leckoho kumšt. Musíte se prokousat tolika údaji, porovnat haldy měřítek a nakonec budete stejně na vážkách. Nesmí být moc drahá, aby utáhla čtyřčlennou domácnost, hlavně ať nepáchne a mnoho dalších. Teď si představte, že na trhu je domácí čistička od české firmy Hellstein, která všechna očekávání splňuje na jedničku. Tady je deset důvodů, proč STMH ostatní značky hravě strčí do kapsy.

Číst celé

Napište nám ještě dnes