Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Naše aktivity

Hledání optimální koncepce řešení odkanalizování a způsobu čištění použitých vod z obcí, firem, živností i jednotlivých objektů

Projekty a odborné posudky – vždy s energetickými a biochemickými výpočty potřebnými pro racionální rozhodnutí investora

 • čistíren komunálních odpadních vod včetně sanace a úpravy stávajících betonových septiků, nádrží a jímek. Navrhujeme čistírny odpadních vod s aerotory STM a ponornými biodisky STMH, s odstraňováním dusíku a se zvýšenou biologickou eliminací fosforu vybavené řídícími systémy s dálkovým přenosem dat (telemetrie)
 • čistíren průmyslových vod (mlékárny, sýrárny, pivovary, vinařské závody, papírny)
 • linek aerobního biologického zpracování a stabilizace fekálního kalu
 • systémů intenzivního chovu ryb, systémy navrhujeme rovněž pro chovy teplomilných druhů ryb
 • projektová dokumentace technologie STM, FINE 2006, Autopen 2006, DesignCAD 3D MAX 2006, ACAD 2010, firemní SW návrhu aktivace, dosazovací nádrže a kalojemu dle stupně čištění – stáří kalu a počtu EO, kontroly hloubky a tvaru dosazovací nádrže, energetické bilance dle typu aerotoru, příkonové charakteristiky, oblasti a intenzity provzdušňování daného aerotoru, zatížení patek daného aerotoru, průtočných schémat technologie, úspory srážedla fosforu, kontrola rozměrů kalojemu…

Dodávka a výroba

 • realizace technologie výše uvedených staveb a výrobních oborů včetně inženýrské činnosti
 • Autorský dozor – výše uvedených staveb a výrobních oborů včetně inženýrské činnosti
 • Provozování biologických čistíren odpadních vod

Strojní obrábění dle dohody

 • nabízíme kovovýrobu svářecími automaty, pilami, frézami a dalšími stroji

Stavební činnost

 • přeprava materiálu nákladním vozidlem MB Atego
 • výkopové práce minirýpadlem Bobcat
Categories: