Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Čistička odpadních vod na klíč

Firma Hellstein nabízí nejen samotnou moderní čistírnu odpadních vod určenou pro realizaci svépomoci, ale také zprostředkuje komplexní řešení ve variantě tzv. čistička odpadních vod na klíč. Specialisté pomáhají zákazníkům vybrat sestavu vhodnou pro konkrétní podmínky. Poradí také při jednání s úřady nebo připraví jednotlivá povolení a projektovou dokumentaci pro úspěšné schválení vodohospodářským úřadem. V ceně základní sestavy ve výši od 150 tisíc korun je zahrnuta nejen výroba, doprava a montáž čističky, ale zaškolení a spuštění. Během jediného dne je možné čistící stanici namontovat, vyzkoušet, zaškolit majitele a na místě spustit.

Zprostředkujeme Vám variantu tzv. čistička odpadních vod na klíč:

  • Komplexní cenovou nabídku
  • Nabídku financování realizace bez navýšení
  • Vypracování projektové dokumentace
  • Zajištění povolení úřadů
  • Hydrogeologický průzkum
  • Zajištění výkopových prací a montáž
  • Výrobu, dopravu čistírny odpadních vod
  • Zaškolení obsluhy a spuštění čistírny odpadních vod
  • Provozování čistírny odpadních vod včetně kompletního servisu
  • Rovněž Vám nabízíme pravidelný servis již realizovaných čistíren.
čistička na klíč
Categories: