Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Čistička odpadních vod pro domácnost

čistička odpadních vod STMH

Čistička odpadních vod pro domácnost STMH firmy Hellstein nachází uplatnění tam, kde není kanalizace nebo stávající čistící zařízení, např. septik, či nevyhovuje soudobým požadavkům státní správy.

Čistička odpadních vod STMH je jedinou technologií na českém trhu, která pracuje na principu 3stupňového čištění. Odpadní voda se postupně recykluje ve 2 nádržích a pokaždé odlišným způsobem. Nejdříve se nashromáždí v jímce, kde se usadí pevná složka a vypaří běžné čisticí prostředky. Poté voda přeteče do dalších částí, kde speciální bakterie zbaví vodu nečistot.

Použití čističky odpadních vod STMH

Čistírna odpadních vod STMH 5 10EO

Moderní čistírna odpadních vod STMH se realizuje u jakýchkoliv objektů u kterých provozovatel požaduje vysokou stabilitu a účinnost čištění a tedy její bezúdržbový provoz.

 • rodinné domy, bytové domy a drobné živnosti, jejichž odpadní vody odpovídají složením komunální odpadní vodě – obzvláště vhodné, kdy objekt je vybaven stávajícím septikem, žumpou, poruchovou čerpací stanicí, nefunkčním zemním filtrem nebo nefunkční čistírnou
 • ubytovny, rodinné hotely, penzióny vždy s akumulací nátokových špiček v předřazené akumulační jímce
 • malé autokempy, tábořiště, zahradní restaurace vždy s akumulací nátokových špiček v předřazené akumulační jímce
 • horská střediska s občasným provozem
 • chaty a chalupy s občasným provozem
 • drobné provozovny a živnosti
 • ubytovny, rodinné hotely, penzióny
 • malé autokempy, tábořiště
 • zahradní restaurace
 

Proč čističku odpadních vod Hellstein?

 • Rodinný výrobce a projekční kancelář moderních čistíren odpadních vod s tradicí od roku 1999 a členem Asociace pro vodu ČR CzWa
 • Společnost je začleněna pod firmu Stähler Erfindungen, do skupiny firem Stählergruppe s centrálou v Hesensku s více jak 30letým vývojem čistíren odpadních vod
 • Vždy jasný a srozumitelný princip čištění vyvíjen a modernizován přes 30let
 • Účinnost a stabilita čištění průběžně sledována na Universitě v Cáchách a na několika tisících realizací po celém světě
 • Systém čištění charakterizován až 55% úsporou spotřeby elektrické energie oproti běžným systémům provzdušňování a nízkými stavebními náklady
 • Vypracujeme přesné, korektní a zejména jednoduché řešení pro konkrétní situaci

Hlavní výhody čističky odpadních vod STMH

 • Zcela bezúdržbový provoz – jednoduchý a samostatně probíhající systém čištění. Nerozložitelné látky jsou shromážděny v předřazené usazovací jímce, čímž nedochází k manipulaci s hygienicky nepřípustnými látkami. Jímku stačí dle potřeby vyvézt 1× za 1-10 let provozu.
 • Vysoká kvalita vyčištěné vody – možnost získat denně až 600 litrů kvalitní zálivkové vody pro okrasné zahrady, okrasné rybníky apod.
 • Vysoká stabilita čištění – díky předřazené usazovací jímce je zajištěn pravidelný a rovnoměrný přísun odpadní vody do systému. Tím nedojde k „vyhladovění“ nebo přetížení mikroorganismů v čistírně.
 • Vysoká účinnost čištění – předřazená usazovací jímka zajišťuje prvotní předčištění a vypařování (rozmíchání) čistících prostředků, které mohou mikroorganismy zahubit
 • ​Vhodné pro nepravidelný provoz – obzvlášť vhodné pro objekty s nepravidelným a sezónním provozem (penziony, ubytovací zařízení apod.)
 • Nízké provozní náklady – úsporný provoz s ročními náklady cca 800 Kč, tj. cca 11–35 kWh / osoba / rok, žádné doplňování enzymů či podpůrných chemikálií
 • ​Dlouhá životnost – díly z materiálu nepodléhajícího zvýšenému opotřebení (polyetylén, ABS, PA-plast, nerez) se životností nádrže cca 50–100 let, vestavby 20–50 let
 • Provoz bez zápachu a hluku – z důvodu vysoké stability a účinnosti čištění je provoz čistírny odpadních vod bez zápachu a hluku
 • Pouze dva montážní díly – při možném servisu není nutné vyčerpání, žádné plovákové spínače, žádná rotační čerpadla, žádné elektro v čistírně
 • ​Vhodné i pro objekty se stávajícím septikem – septik lze využít jako předřazenou jímku nebo se systém čištění umístí do prostoru septiku (při dostatečném objemu)
 • Snadné rozšíření kapacity – možnost snadné a rychlé výměny vestavby bez vyčerpání
 • ​Jednoduchá instalace – robustnější vnější odolný tvar (15 mm) s nízkou hmotností nepotřebuje podbetonovávat

Projektová dokumentace k čističce odpadních vod

Čistírna odpadních vod pro domácnost podléhá schválení vodoprávním úřadem. Ke schválení je nutné doložit potřebné doklady a projektovou dokumentaci:

V případě zájmu o přípravu podkladů naší společností Vám rádi projektovou dokumentaci vypracujeme dle aktuální platné legislativy.

Categories: