Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Proč je čistička odpadních vod STMH nejstabilnější, nejúčinnější a tedy bezúdržbová?

Jediné moderní třístupňové čištění v České republice

Rodinná firma Hellstein dodává nejúčinnější ekologickou technologii na čistění odpadních vod pro domácnosti a průmysl už dvacet let, bezúdržbová čistička odpadních vod STMH proto patří mezi často realizované řešení mezi stavebníky nejen na území České republiky.

Celé to začalo spoluprací s německými firmami, které dohromady svedl zájem o biologické čištění odpadních vod z intenzivního chovu ryb. Na základě skvělých zkušeností a vynikajících výsledků této technologie odborníci z Hellstein navrhli jednoduché zařízení, které dokáže přečistit odpadní vodu z domácností i z průmyslové výroby.

Na rozdíl od ostatních čistíren na trhu zařízení STMH od firmy Hellstein běží na plný výkon bez nutnosti pravidelné údržby. Jednoduchý a přitom důmyslný systém čistí vodu stabilně, nepotřebuje pravidelný přísun odpadních vod a funguje bez nepříjemného zápachu nebo hluku.

STMH je jedinou technologií na českém trhu, která pracuje na principu třístupňového čištění. Odpadní voda se postupně recykluje ve dvou nádržích a pokaždé odlišným způsobem. Nejdříve se nashromáždí v jímce, kde se usadí pevná složka a vypaří se běžné čistící prostředky. Poté voda přeteče do dalších částí a na řadu přijdou speciální bakterie, které vodu zbaví nečistot.

bezúdržbová čistička odpadních vod
Schéma moderní čistírny odpadních vod STMH

Proč zvolit třístupňové řešení čištění odpadních vod STMH?

Bezúdržbová čistička odpadních vod žije svým vlastním životem. Vždy k životu potřebuje dvě složky, kyslík (5) a vyvážený přísun látek obsažených v odpadní vodě (1), jako „krmivo“ pro čistící mikroorganismy, absenci toxických látek a dobře sedimentující aktivovaný kal.

Prvním stupněm čištění je vždy využití předřazené usazovací jímky (2). V této jímce dochází k anaerobnímu předčištění (mikroorganismy bez přístupu vzduchu), k vyrovnávání nerovnoměrných nátoků z objektů (dovolená, návštěva apod.), rozředění a vypařování čisticích prostředků a oddělení biologicky nerozložitelných látek. Pokud tento první stupeň odstraníme, hrozí přetížení čističky či naopak vyhladovění mikroorganismů. Dále může dojít k zahubení mikroorganismů díky čisticím prostředkům. Rovněž zde dojde k usazení pevných, nerozložitelných látek a přebytečného kalu z vlastní čistírny, které dle potřeby postačuje 1x za 1-5let vyvézt na větší obecní čistírnu.

Druhým stupněm čištění (3) je čištění aerobními mikroorganismy ve vznosu (suspenzi) jako u většiny běžných jednostupňových čistíren avšak s tím rozdílem, že aktivovaný kal lépe sedimentuje (snáze se odděluje od vyčištěné vody).

Třetím stupněm čištění (3) je čištění aerobními mikroorganismy přisedlými na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole – biokontaktoru), obdobně jako na zemním filtru avšak s výhodou, že těleso nosiče se nezanáší – nekolmatuje. Třetí stupeň tak výhodně zajišťuje to, co je na čistírně vždy nejcennější, dobře sedimentující aktivovaný kal.  Aktivovaný kal je tvořen hustými, čistě ohraničenými vločkami, má výborné separační vlastnosti (nízký kalový index), umožňuje korektní certifikaci čistírny, jež je podmínkou řádné kolaudace, snadného provozování a mj. získání následné dotace ze strany obce. Přebytečný kal je automaticky odčerpáván do prostoru předřazené usazovací jímky (2).

Více o přebytečném kalu zde: Čistá voda a žádný kal? Nenaleťte na plané sliby

Jinými slovy, pokud čistička odpadních vod má zajištěnou stabilitu čištění, pak dlouhodobá, celoroční účinnost čističky odpadních vod dosahuje nejvyšších hodnot a pro provozovatele čističky odpadních vod je zaručen navíc bezúdržbový provoz. Kdo by také měl zájem se o čističku odpadních vod jakkoliv starat.

Proto se také moderní bezúdržbová čistička odpadních vod STMH buduje pouze 1x v životě.

Pozn. společnost Hellstein nedoporučuje, aby majitel nebo provozovatel čistírny STMH jakkoliv zasahoval do technologie čistírny.

Categories: