Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Čistírna odpadních vod pro firmy, rekreační objekty i města

Systém Stählermatic®-System (STM®-System)

Způsob provzdušňování nejvyšší měrou ovlivňuje spotřebu energie ČOV a vytváří podmínky pro jednoduchost systému stran obsluhy a nízkých provozních nákladů. Za nejvýhodnější se považuje využití vzduchem nebo mechanicky poháněných pomaluběžných ponorných aerotorů systému STM® s ohledem na strukturu kalových vloček a vysokou stabilitu biologického procesu, zejména v oblasti do 2000EO a s odtokem do malých vodotečí.

Jak funguje průmyslová čistírna odpadních vod

Aerotory, někdy taktéž nazývané biokontaktory jsou tvořeny polárně orientovanými komůrkami se značnou plochou. Zajišťují vedle nosiče přisedlé složky aktivovaného kalu patřičný vnos vzdušného kyslíku do aktivační směsi, tvorbu a udržování jednotlivých zón dle požadovaných hodnot rozpuštěného kyslíku a udržení suspendované složky ve vznosu. To vše výhodně v jedné nádrži bez dalších míchadel, přepážek, čerpadel, potrubí a armatur.

Výhody čistírny odpadních vod (ČOV) STM®

 • Vysoký čistící výkon (bez chemie)
 • Nízká provozní náklady (el. jen 11 kWh/EO/rok)
 • Jednoduchost a robustnost technologie
 • Kompaktní tvar
 • Vysoký nitrifikační výkon

Intenzívní chov ryb systém STM®

Díky vysokému čistícímu výkonu, nízké spotřebě el. energie a jednoduché a robustní technologie jsou kontejnerové čistírny odpadních vod STM® velmi často využívány při budování intenzivních chovů ryb – tímto je ověřena a garantována nejvyšší kvalita a účinnost systémů kontejnerových čistíren odpadních vod STM®.

COV

Princip fungování rotoru RR u ČOV

COV

Řešení kontejnerové ČOV na klíč

 • nalezení optimální koncepce řešení odkanalizování a způsobu čištění použitých vod z jednotlivých objektů, živností, firem a obcí dle požadavků provozovatele a investora
 • vypracování korektní projektové dokumentace pro uzemní řízení a stavební povolení
 • vyřízení stavebního povolení
 • realizace kontejnerové čistírny
 • zprovoznění kontejnerové čistírny a zaškolení obsluhy
 • záruční a pozáruční servis
Mapa realizací kontejnerových čističek odpadních vod po celém světě

Aerotory STM® se otáčejí na mnoha průmyslových a komunálních čistírnách odpadních vod po celém světě

Hellstein je začleněn pod firmu Stähler Erfindungen, do skupiny firem Stählergruppe s centrálou v obci Niederzeuzheim v Hesensku. Ve skupině spolupracují 4 firmy, s celkovým počtem pracovníků do 20 osob. Od počátku spolupráce bylo realizováno samostatně či společně několik tisíc čistíren odpadních vod po celém světě.

 

3D vizualizace čistírny odpadních vod STM® kapacity 1000EO

Vybrané reference z realizací kontejnerových ČOV

Moderní čistírna odpadních vod STMH v obci Dolní Lomnice kapacity 600 osob

Zámek Štiřín

Kontejnerová čistírna odpadních vod pro Zámek Štiřín

Zadavatelem je Ministerstvo zahraničí České republiky a čistírna slouží k čištění splaškových vod Zámku Štiřín s Domem Atis. Součástí je chlorovací zařízení vyčištěné vody v prostoru sanitace s gravitačním průtokem chlorátorem na paralelní čerpané větvi v labyrintu zdržení (odplynění) a s ručním doplňováním tablet chlorátoru. Smyčka je používána dle potřeby. Dezinfekce UV zářením v systému, ve kterém figuruje více nádrží, kde jejich přítoky jsou neregulovatelné, je značně problematická a limitující. Pro danou situaci jsou instalovány UV zářiče do prostoru přepadové hrany labyrintu a směšovací retence závlahových vod. Tento princip zabezpečuje dezinfekci vody v nádrži při delším zdržení, čímž je zabráněno zahnívání akumulované vody. Vzhledem k použití kombinovaného systému aktivovaného kalu ve vznosu a přisedlého kalu na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole) je systém po celé období od roku 2009 stabilní stran výstupních analýz. Analýzy jsou v souladu s VH-rozhodnutím, čistírna se vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí (stabilitou biologického procesu) a energetickou úsporností.

Categories: