Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Intenzivní chov ryb – tržní ryba

Produkce v uzavřeném vodním okruhu – doplnění čerstvé vody do 3 % objemu nádrží!

Optimální chovné podmínky – „krmný koeficient“ 0,9!

Granulované krmivo z EU produkce – krmení automatem nebo ručně!

Dostupné varianty sestav – 1t/rok, 2t/rok, 3t/rok, 5t/rok, 10t/rok, 15t/rok a větší 

Malá zastavěná plocha – 100t/rok na ploše 50x25m (bez skladu O2 a kalojemu)

Popis řešení intenzivní chov ryb – tržní ryba

Intenzívní chov ryb systém STM® je složen z chovných nádrží, biologického stupně čistírny s aerotorem a dosazováku. Voda z chovných nádrží, tzv. „chovná voda“ odtéká dnovým sítem do odtokového žlabu a dále na čistírnu systému STM®. Zde se chovná voda biologicky čistí a přepadem odtéká do dosazováku k sedimentaci biomasy. Biomasa společně s vratným kalem je čerpána zpátky do biologického stupně čistírny.

Odsazená voda z dosazováku natéká na obohacení kyslíkem v oxidátoru, ev. přímo do chovných nádrží. Okruh je tak uzavřen.

Technologie může obsahovat:

  • biologická čistírna chovné vody STM® (bez nádrže) s oxidátorem
  • chovné nádrže
  • odvětrání
  • výstupní čerpadla
  • polykarbonátový skleník

Dispoziční řešení intenzivního chovu ryb STM® 1-2t/rok

Dispoziční řešení intenzivního chovu ryb STM® 10t/rok

Galerie recirkulačního systému STM

Categories: