Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Domácí čistička jako skládačka. Sestavte si ČOV STMH svépomocí

Instalace čističky odpadních vod

Díky jednoduché konstrukci domovní čistírny STMH zvládne její instalaci každý šikovný kutil. Stačí dodržovat pár jednoduchých tipů, aby zařízení fungovalo bez chyb, a práce půjde od ruky raz dva. Tady je pár praktických tipů, jak sestavit ČOV svépomocí.

​Systém STMH je velmi jednoduchý. Skládá se z jímky a dvou půlkoulí, které zajišťují stabilní recyklaci vody ve třech krocích bez hluku a zápachu. Díky tomu výkop základů a samotná montáž zaberou většinou pouhý den. Pokud chcete minimalizovat náklady při realizaci, poradíme vám, jak na ČOV svépomocí. 

Čistírna vod STMH

Při instalaci ČOV svépomocí na hloubce záleží

Pro uložení sestavy do země se nabízí dvě varianty. Záleží, zda nátokové potrubí z objektu je v hloubce větší než 70 cm nebo do 70 cm. Pokud nad, sestava nádrže a čistírny musí být při obsypu zasypána odlehčovacím zásypem. V každém případě se řídíme přesným popisem v technické dokumentaci.

Podle podkladů stanovíme šířku a délku výkopu a nezapomeneme zaměřit hloubku od nivelety nátoku odpadní roury z domku. Ze dna výkopu odstraníme ostré kameny a vyrovnáme vrstvou písku o síle zhruba 15 cm. Toto je zcela zásadní úkony při instalaci ČOV svépomocí.

Pro usazení ČOV je vhodný bagr

I když chcete usazovat ČOV svépomocí, bez bagru se zřejmě neobejdete. Nádrže instalujeme opatrně zavěšené na lanech bagru. Před instalací akumulační nádrže zkontrolujeme, že nátok a odtok jsou na správné straně. Pak můžeme pomalu součásti spustit. Žádný díl přitom nesmí být připevněný za napouštěcí a vypouštěcí roury, které by se mohly tíhou nádrží poškodit. Na to při realizaci ČOV svépomocí velký pozor. 

Pamatujme, aby propojovací potrubí mezi odtokem z objektu a nátokem do nádrže mělo spád 2 – 3 %. Vše se doladí až po usazení pomocí vodováhy.

​Nádrže a objekt propojí potrubí

K propojení budeme potřebovat potrubí KG DN110 a HT DN50. V první řadě napojíme nátok z domu do předřazené jímky. Před uložením do výkopu musíme opatřit nátok z jímky do nádrže samotné čistírny norným kolenem, které zabrání nátoku pevných částic. Poté napojíme odpadní trubku, která slouží pro přesun vratného kalu z nádrže čističky zpět do předřazené jímky. Trubku umístíme co nejdále od odtoku z jímky. V této fázi instalace ČOV svépomocí je důležitá přesnost. 

Jakmile jsou nádrže propojené, začneme výkop zasypávat zeminou a zároveň plnit nádrže vodou. Hladinu udržujeme tak, aby přesahovala úroveň zeminy kolem nádrže. Stabilizované rezervoáry zasypeme postupně směsí písku. Každou vrstvu o síle 10 cm důkladně proléváme vodou, aby se materiál kolem nádob co nejlépe spojil a přilnul.​

Finále instalace ČOV svépomocí, dmychadlo na konec

Elektrické zařízení nainstalujeme na místě maximálně do 15 metrů od čističky odpadních vod, kde bude chráněno před deštěm nebo jinou nepřízní počasí. Poté se propojí dvěma hadicemi k provzdušňování čističky a pro přesun vratného kalu.

Jak se říká, dvakrát měř a jednou řež. Před finálním zásypem proto zkontrolujeme, že celý systém skutečně funguje. Platí to především pro provzdušňování, otáčení biodisku a kalování do předražené nádrže. Je pouze na vás, jestli si na instalaci ČOV svépomocí troufnete, nebo jestli ji necháte na nás.


Pro šikovné svépomocníky nebude postup nic složitého. Stačí jen při montáži postupovat podle pokynů v montážním manuálu a čistírna odpadních vod STMH vám bude sloužit dlouhá léta a bez poruch. 

Pokud byste si přesto nebyli něčím jistí, naši odborníci z Hellstein vám rádi poradí! Pokud se chcete realizaci ČOV svépomocí vyhnout, rádi vám poskytneme řešení na klíč.

Detailnější postup montáže.