Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Od počátků kanalizace po ekologické čištění

Kanalizace

Čištění a likvidace odpadních vod není rozhodně novodobým vynálezem. Historie sahá až do starověku a od té doby uběhla spousta času, během něhož se technologie posunuly mílovými kroky dopředu.

Známe metody na chemické bázi, napodobující procesy probíhající v přírodě nebo čistící technologie pro celá města i rodinné domky stojící na samotě. Mezi nimi se vyjímá účinné a ekologické moderní čistírny odpadních vod pro domácnosti nebo průmyslové provozy od firmy Hellstein.

Splachujeme už od starověku

Málokdo uvěří, že první splachovací záchody pochází z období kolem roku 2500 před naším letopočtem a byly objeveny na Krétě a v západní Indii. Poměrně dokonalou kanalizační sítí, která sváděla odpadní vody do nejbližší řeky, byla vybavena dále města ve starověkém Řecku a Římě. Z hodin dějepisu si možná vzpomenete na římský kanalizační systém Cloaca Maxima ze 7. století před naším letopočtem. Z té doby jsou známy i první pokusy o čištění odpadní vody pomocí vsakování do propustné půdy v Řecku.

Vývoj ve středověku se takřka zastavil. Lidé si s odváděním splašků hlavy moc nelámaly, a tak stoky protékaly přímo ulicemi. Situace byla naprosto katastrofální a snad si nedovedeme ani představit, jaký zápach a nemoci se musely městy šířit. Konkrétně v Praze se podmínky začaly měnit po roce 1660, kdy byly vybudovány klenuté stoky v příkopech původně určených k odvádění dešťové vody a výkalů do Vltavy.

Revoluční čistička v Bubenči

Teprve v druhé polovině 19. století začala města napříč Evropou řešit kanalizační soustavy systematicky. Praha v té době nechala vybudovat moderní kanalizační síť a městskou čističku v Bubenči podle projektu Sira Williama Lindleyho. Spuštěna byla v roce 1906 a fungovala až do šedesátých let. Do detailů promyšlené dílo znamenalo pro naše končiny doslova revoluci.

Revoluční čistička v Bubenči

Systém dokázal odvodnit nejen historické centrum, ale i předměstské čtvrti. Byl navíc chráněn proti opakovanému zahlcování vodou z přívalových dešťů a ústil do zařízení umístěného v podzemí, aby čištění co nejméně zatěžovalo okolí zápachem a hlukem. Během let se hlavní město rozrůstalo a s rostoucím počtem obyvatel se pochopitelně zvyšovala i produkce odpadních vod. Bylo proto zapotřebí přijít s moderním řešením, které představovala dodnes fungující ústřední čistírna na Císařském ostrově.

Šetrná recyklace vody pro každý dům

Šetrná recyklace vody pro každý dům

V dnešní době je likvidace odpadních vod ve městech naprostou samozřejmostí. Na venkově nebo v odlehlejších místech ovšem někdy kanalizace chybí a připojit domek nebo rekreační chatu do sítě jednoduše není možné. Naštěstí už existují malé ekologické čističky, které pracují samostatně a velmi účinně a může si je dovolit prakticky každý.

Čistírny odpadních vod s technologií STMH pro domácnosti nebo STM pro průmyslové provozy od firmy Hellstein pracují na velmi jednoduchém a důmyslném principu, který nevyžaduje pravidelnou údržbu, ani nespotřebovává velké množství energie. Přečištěná voda je navíc natolik kvalitní, že s ní můžeme bez problémů například zalévat nebo uchovat na horší časy a zbytečně nečerpat pitnou vodu. Dá se samozřejmě zasáknout do půdy nebo vypustit do přilehlých řek a rybníků.

Chtěli byste se dozvědět o ekologickém čištění odpadních vod více? Kontaktujte násrádi Vám poradíme.